Buckaroo en ABN AMRO (2024)

Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Buckaroo en ABN AMRO (1)

Onze nieuwe partner voor in-store én online transacties

Onze samenwerking

Wij willen ervoor zorgen dat uw klanten snel en makkelijk bij u kunnen betalen. Of dat nu aan de toonbank, op het terras of online is. Daarom zijn we vanaf 1 maart 2024 een samenwerking aangegaan met Buckaroo. Deze vooruitstrevende en klantgerichte betaalprovider is gespecialiseerd in het leveren van veilige, betaalbare en flexibele betaaloplossingen.

Bekijk de betaaloplossingen van Buckaroo

Goed om te weten

Buckaroo en ABN AMRO

Per 1 maart 2024 is Buckaroo onze partner voor pin- en online transacties. Met deze samenwerking bundelen we onze expertise met de innovatieve betaaloplossingen van Buckaroo. Zo kunnen we u nog beter adviseren, en toekomstgerichte betaaloplossingen bieden die aansluiten bij de wensen van uw onderneming.

Wie is Buckaroo?

Buckaroo is specialist in verschillende betaalmethodes, zoals acceptatie van diverse debit- en creditcards, e-commerce oplossingen, vaste en mobiele pinterminals, fraudepreventie en (digitale) incasso. Wist u dat u via Buckaroo meer dan 40 betaalmethodes kunt koppelen aan uw webshop? Ook zorgen hun slimme betaalpagina’s en plug-ins voor hogere conversies en een optimale klantbeleving.

Dit verandert er voor u

Bestaande pincontracten bij ABN AMRO

Heeft u momenteel een pincontract bij ABN AMRO? Dan krijgt u van ons een brief met meer informatie over onze samenwerking met Buckaroo en wat dit voor uw contract betekent. Afhankelijk van uw onderneming en situatie gaat uw contract over naar Buckaroo of neemt uw relatiemanager contact met u op om de overgang verder te bespreken.

In sommige gevallen moeten we helaas het pincontract opzeggen. Bijvoorbeeld als uw onderneming niet binnen het risico- en acceptatiebeleid van Buckaroo past of als u geen transacties heeft verricht in 2023. Als dit voor uw onderneming het geval is, leest u dit ook in de brief.

Nieuwe pincontracten via Buckaroo

Sluit u vanaf 1 maart 2024 een nieuw pincontract via ons bij Buckaroo af of wordt uw pincontract vanaf 1 mei of in de loop van 2024 overgezet naar Buckaroo? Dan gelden de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Buckaroo.

Service en contact

Heeft u vragen over onze samenwerking met Buckaroo of de gevolgen voor uw pincontract? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de bank of via onze overige contactopties.

Goed om te weten

Buckaroo en ABN AMRO
Dit verandert er voor u
Service en contact

Buckaroo en ABN AMRO

Per 1 maart 2024 is Buckaroo onze partner voor pin- en online transacties. Met deze samenwerking bundelen we onze expertise met de innovatieve betaaloplossingen van Buckaroo. Zo kunnen we u nog beter adviseren, en toekomstgerichte betaaloplossingen bieden die aansluiten bij de wensen van uw onderneming.

Wie is Buckaroo?

Buckaroo is specialist in verschillende betaalmethodes, zoals acceptatie van diverse debit- en creditcards, e-commerce oplossingen, vaste en mobiele pinterminals, fraudepreventie en (digitale) incasso. Wist u dat u via Buckaroo meer dan 40 betaalmethodes kunt koppelen aan uw webshop? Ook zorgen hun slimme betaalpagina’s en plug-ins voor hogere conversies en een optimale klantbeleving.

Dit verandert er voor u

Bestaande pincontracten bij ABN AMRO

Heeft u momenteel een pincontract bij ABN AMRO? Dan krijgt u van ons een brief met meer informatie over onze samenwerking met Buckaroo en wat dit voor uw contract betekent. Afhankelijk van uw onderneming en situatie gaat uw contract over naar Buckaroo of neemt uw relatiemanager contact met u op om de overgang verder te bespreken.

In sommige gevallen moeten we helaas het pincontract opzeggen. Bijvoorbeeld als uw onderneming niet binnen het risico- en acceptatiebeleid van Buckaroo past of als u geen transacties heeft verricht in 2023. Als dit voor uw onderneming het geval is, leest u dit ook in de brief.

Nieuwe pincontracten via Buckaroo

Sluit u vanaf 1 maart 2024 een nieuw pincontract via ons bij Buckaroo af of wordt uw pincontract vanaf 1 mei of in de loop van 2024 overgezet naar Buckaroo? Dan gelden de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Buckaroo.

Service en contact

Heeft u vragen over onze samenwerking met Buckaroo of de gevolgen voor uw pincontract? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de bank of via onze overige contactopties.

Veelgestelde vragen

Wie is Buckaroo?

Buckaroo is specialist in verschillende betaalmethodes, zoals acceptatie van diverse debit- en creditcards, e-commerce oplossingen, vaste en mobiele pinterminals, fraudepreventie en (digitale) incasso. Wist u dat u via Buckaroo meer dan 40 betaalmethodes kunt koppelen aan uw webshop? Ook zorgen hun slimme betaalpagina’s en plug-ins voor hogere conversies en een optimale klantbeleving.

Waarom gaan ABN AMRO en Buckaroo samenwerken?

Door deze samenwerking bundelen we onze expertise als grootbank met de innovatieve betaaloplossingen van Buckaroo als toonaangevende betaalprovider. Zo kunnen we u nog beter adviseren, en toekomstgerichte betaaloplossingen bieden die aansluiten bij de wensen van uw onderneming.

Kan ik mijn pincontract wijzigen?

Gaat uw pincontract over naar Buckaroo en wilt u uw pincontract wijzigen? Afhankelijk van uw omzet, regelt u dit op de volgende manier:

Bedrijven met omzet tot 25 miljoen euro
Geef uw wijziging uiterlijk 31 maart 2024 eenvoudig door via Internet Bankieren Zakelijk.

Bedrijven vanaf 25 miljoen euro
Uw contactpersoon binnen de bank neemt binnenkort contact met u op om uw situatie en eventuele wijzigingen verder te bespreken.

Kan ik mijn pincontract uitbreiden?

Wilt u uw contract uitbreiden? Bijvoorbeeld met online betaaloplossingen zoals iDeal, PayPal of Apple Pay? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met Buckaroo.

Waarom wordt mijn pincontract beëindigd?

We proberen zoveel mogelijk pincontracten onder te brengen bij Buckaroo. Helaas is dit niet in alle gevallen mogelijk. Dit kan één van de volgende redenen hebben:

  • Uw onderneming past niet binnen het risico- en acceptatiebeleid van Buckaroo
  • Uw onderneming heeft geen transacties verricht in 2023.

We kunnen ons voorstellen dat u mogelijk niet blij bent met deze verandering. Heeft u verdere vragen over de beëindiging van uw pincontract? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de bank of via onzeoverige contactopties.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Sluit u vanaf 1 maart 2024 een nieuw pincontract via ons bij Buckaroo af of wordt uw pincontract vanaf 1 mei of in de loop van 2024 overgezet naar Buckaroo? Vanaf dat moment gelden de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Buckaroo.

Heeft u een vraag over de algemene voorwaarden van Buckaroo? Mail dan naar legal@buckaroo.nl .

Heeft u een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens door Buckaroo? Mail dan naar privacy@buckaroo.nl .

Ik heb een andere vraag. Hoe kan ik contact opnemen?

Heeft u een andere vraag over onze samenwerking met Buckaroo of de gevolgen voor uw pincontract? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de bank of via onzeoverige contactopties.

Buckaroo en ABN AMRO (2)

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bekijk de betaaloplossingen die we via Buckaroo aanbieden voor uw winkel of webshop.

Bekijk de mogelijkheden

Buckaroo en ABN AMRO (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 6015

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.